1978 Agatha Christie: "Tíz kicsi néger". Kultúra és Közösség, 1-2., pp. 102-111.
1978 (Gerő A., Polgár J. és Szántó Zs. társszerzőkkel) Csalóka városiassság: egy speciális település életmód-problémái
Szociológia, 3., pp. 392-408.
1980
A népfőiskola-mozgalom Magyarországon, 1935-1945 Budapest, Népművelési Intézet
1982 Az íráskultúra és a kapitalizmus szelleme
Medvetánc, 2-3., pp. 305-319.
1983
Hajnal István történetszemléletének értelmezéséhez (egyetemi doktori értekezés)
1984 Bródy András: "Lassuló idő" Filozófiai Figyelő, 2., pp. 103-111.
1988 Egy szociológus történész: Hajnal István in:
Tanulmányok a magyar szociológia történetéből Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
1989 Hajnal István útja a szociológiához
Szociológia, 2., pp. 163-188.
1990 Miért kell mindig újraírni a történelmet? in:
Közelítések Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
1990 Why Must History Always Be Rewritten? in: K. Nyíri (ed.)
Perspectives on Ideas and Reality Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
1991 Népiek és urbánusok: egy régi történet új fejezete
Juss, 3., pp. 118-123.
1991 Az élet és a formák. Hajnal István tanulmánya elé
3. PART, 6., 1991 tavasza, pp. 21 28. (link)
1992 Középkorimádat vagy népiesség? Hajnal István történetszemléletének értelmezéséhez
Valóság, 10.
1993 Hajnal István hatása in:
Bibó István életművének aktualitása Friedrich Ebert Stiftung, Budapest
1994
Az élet és a formák: Hajnal István történelemszociológiája (kandidátusi értekezés)
1996
Az élet és a formák: Hajnal István történelemszociológiája Új Mandátum Kiadó, Budapest
1998 Giving Reasons in Intricate Cases: An Empirical Study in the Sociology of Argumentation Előadás az ISSA IV. amszterdami konferenciáján
(amsterdampaper)
1998 Le Rôle du traditionnalisme dans l'évolution européenne. Előadás a budapesti Francia Intézetben a Regards croisés sorozatban
1998 "Az eredeti felhalmozás"
Szociológiai Figyelő, 1998/1-2. (link)
2000 Why Do People Believe In Conspiracy Theories? Előadás a Berlini Szabad Egyetemen a
Conspiracy Theories:Genesis, Dissemination, Deconstruction c. konferencián (berlinpaper)
2000 Munkahipotézisek az összeesküvéselméletek szociológiai elméletéhez in Iványi Erika és Solymosi Zsuzsa (szerk.):
Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, pp. 196-239.
2001
Hajnal István Új Mandátum, Budapest
2001 Mi a baj a szociológiával és hogyan nem kéne segíteni rajta?
Szociológiai Szemle, 2001/3., 78-109. old. (link)
2001 Előszó in Michael Shermer:
Hogyan hiszünk: istenkeresés a tudomány korában. Typotex Kiadó
2001 Le Rôle du traditionalisme dans l'évolution européenne in:
Rencontres intellectuelles franco-hongroises – Regards croisés sur l'histoire et la littérature (Actes des tables rondes franco-hongroises (1997-1998) organisées par le Service culturel, scientifique et de cooperation de l'Ambassade de France en Hongrie, L'Institut Français en Hongrie et le Collegium Budapest, (réunis par Péter Sahin-Tóth) Collegium Budapest, p. 59-67.
2006 Vázlat az összeesküvés-elméletekben való hit okairól in
Csepeli György születésnapjára(link)