conspirPOSTA
Kennedy-gyilkosság, X-akták, Cion bölcsei, AIDS, szabadkőművesek, rózsakeresztesek, globalizáció, fekete helikopterek, Diana halála, a New World Order és 9/11.

Miről szólnak az összeesküvéselméletek?

A rövid válasz:

Az összeesküvéselméletek a régi teodíceák modern, szekularizált változatai. Azt a gyanút fogalmazzák meg, hogy a rossz dolgok mögött egy titkos összeesküvő csoport mesterkedéseit kell keresni. Lényegében laikus hatalomelméletek, amelyek az illegitim hatalom ellen lépnek fel. Általában a modernizációs folyamat veszteseinek nyújtanak ideológiai muníciót. Két fő változatuk van: a liberális összeesküvéselméletek szerint a választott tisztségviselők illegitim célokra használják a rájuk ruházott hatalmat (pl. X-akták), illetve a legitim hatalom mellett más, illegitim hatalom is érvényesül a társadalomban (pl. JFK); a konzervatív változat szerint pedig pedig egy csoport illegitim módon bitorolja a hatalmat (pl. Cion bölcsei.)

Néhány hosszabb válasz:

Munkahipotézisek az összeesküvés-elméletek szociológiai elméletéhez
Egy angol nyelvű előadásom (Why Do People Believe In Conspiracy Theories?) szövegét a Publikációk oldalról lehet elérni.
Vázlat az összeesküvéselméletekben való hit okairól