A tantárgy oktatásának célja, hogy a meggyőzés, az érvelés szabályait, és a meggyőző, ám mégis hibás érvtípusokat megismertesse a hallgatókkal. Az érvek lehetnek formailag hibásak, amennyiben megsértik a logika szabályait, de vannak informális hibák is, vagyis logikailag kifogástalan érvek is lehetnek elfogadhatatlanok különböző okok miatt. Ez utóbbiakat falláciáknak, magyarul tévkövetkeztetéseknek nevezzük. Ezekről lesz szó ezen a szemináriumon 
Oktatási, tanulási módszer és az értékelés módja:
A jegy két jegy átlagából áll össze. A  9. héten zárthelyi dolgozat  lesz az addig tanult anyagból, a 13. héten  pedig el kell küldeni emailben egy házi dolgozatot. A házi dolgozatban egy elképzelt, kitalált vitát kell leírni, két változatban: az egyikben valamennyi tanult hiba előfordul, (a hibákat meg is kell határozni), a másik hibátlan. 
Ajánlott irodalom:
Zentai István-Tóth Orsolya: A meggyőzés csapdái. Informális hibák és visszaélések a mindennapi meggyőzésben. Budapest, Typotex, 1999.
(Frans H. van Eemeren és Rob Grootendorst szövegét az angolul tudók a könyvtárban olvashatják.)
 
Tematika:
1. hét: Bevezetés. A vita funkciói. Az érvelés. Formális és informális hibák.
2. hét: Álláspontok és kételyek.
3. hét: A bizonyítás terhe.
4. hét: Szalmabáb stratégiák.
5. hét: Irreleváns érvek.
6. hét: Kimondatlan premisszák.
7. hét: Kiindulópontok
8. hét: Érvelési sémák.
9. hét: Zárthelyi dolgozat
10. hét: A logikai érvényesség problémái I.
11. hét: A logikai érvényesség problémái II.
12. hét: A vita lezárása.
13. hét: A világos és egyértelmű beszéd követelménye. Házi dolgozat elküldése.
14. hét: Értékelés elküldése. Jegybeírás