seniors

Előadás: kedd 12-13.30, Konferencia-terem
Szeminárium: csütörtök, 10-11.30, 6.85

Tankönyv:
Giddens, A.: Szociológia Osiris Kiadó, Budapest, 1995, (Kritika a tankönyvről)

Célok:
A két féléves tárgy általános áttekintést ad a szociológia főbb kutatási területeiről, irányzatairól és eredményeiről.

Követelmények:

A tankönyv kijelölt fejezetei és a kötelező olvasmányok ismerete. (A kötelező olvasmányok többsége a tematikában megadott linkeken elérhető, a többit könyvtárból kell megszerezni.) Minden nappali tagozatos hallgatónak fel kell venni az előadásokhoz kapcsolódó “A társadalomelmélet alapjai” c. szemináriumot. A szemináriumokon a kötelező olvasmányokat dolgozzák fel, vagy más, a tanár által előírt olvasmányokat beszélnek meg.

Értékelés:
A félév végén kollokvium a tankönyv és a kötelező olvasmányok anyagából. (A kollokvium 30 perces írásbeli vizsga. Három esszékérdésre kell válaszolni.)

Tematika és irodalom:
I. félév
II. félév

Prezentációk
I. félév
II. félév