page5_1

TEMATIKA ÉS IRODALOM


1.  Bevezetés
Berger , Peter L.: Meghívás szociológiára berger_invitation
Gans, Herbert J.:  A szociológia némely erényéről (link)
 
2. Kultúra és társadalom
Miner, Horace: A testtel kapcsolatos rítusok a nacirema népének körében miner_nacirema_culture
Szilárd Leó: Jelentés a Central pályaudvarról szilard 

3. Szocializáció  és életciklus
Pukánszky Béla: Bevezetés a gyermekkor történetébe (link)
 
4. Társadalmi  interakció  és mindennapi élet
Goffman, Erving:  Alakítások. In Erving Goffman: A hétköznapi élet szociálpszichológiája   Budapest, Gondolat, 1981, 103-178. old.
 
5. Konformitás és deviancia I.
Durkheim, Emile.: Az öngyilkosság. "Az anómiás öngyilkosság" c. fejezet. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1967, 245-282. old.durkheim_anomia

6. Konformitás és deviancia II.
Merton, Robert K.: Társadalmi struktúra és anómia. In Merton, R. K: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Budapest, Gondolat, 1980, 321-391. old. mertonanomia
Andorka Rudolf:  Bevezetés a szociológiába Osiris Kiadó, Budapest, 1997, 530-541. old.
 
7. Nemiség és szexualitás
Chodorow, Nancy: Feminizmus, nőiség és Freud (link)
Szilágyi Vilmos (szerk.): Szexológiai dokumentumok Válogatás Prof.E.J. Haeberle munkáiból 2004, Animula & Magánéleti kultúra Alapítvány " A kritikai szociológia újabb dekonstrukciója a homoszexualitásról" (link) és "A mai vita: esszencialisták kontra konstrukcionisták" (link)

8. Rétegződés és osztályszerkezet I.
Davis, Kingsley és Wilbert E. Moore: A rétegződés  néhány  elve davis_moore
Tumin, Melvin M.: A rétegződés  néhány  elve. Kritikai elemzés tumin

9. Rétegződés és osztályszerkezet II.

Gans, Herbert J.; Mire szolgálnak az érdemtelen szegények?- avagy a legalsó osztály szerepe Amerikában gans_poor
Andorka Rudolf:  Bevezetés a szociológiába  Osiris Kiadó, Budapest, 1997, 172-187. old.
 
10. Etnikumok, kisebbségek és előítéletek
Karády Viktor: A magyarországi antiszemitizmus: kísérlet egy történeti kérdéskör megközelítésére
Regio – Kisebbségtudományi Szemle 1991. 2. évf. 2.sz. pdf
Andorka Rudolf:  Bevezetés a szociológiába Osiris Kiadó, Budapest, 1997, 443-448. old.
 
11. Csoportok és szervezetek
Weber, Max: Az uralom szociológiája.  A bürokratikus  uralom lényege, feltételei és kibontakozása.  In Varga Iván (vál.): Max Weber: Gazdaság és társadalom. Budapest, Közgazdasági  és Jogi Könyvkiadó, 1967, 257-300. old. weber_burokracia
 
12. A politika, a kormányzat és az állam
Hammer Ferenc: Miért utálják a politikát Magyarországon? A Demos Alapítvány jelentése. 2005. október 15.
http://www.demos.hu/index.php?name=OE-DocManager&file=download&id=20&keret=N&showheader=N
Andorka Rudolf:  Bevezetés a szociológiába Osiris Kiadó, Budapest, 1997, 448-456. old.
 
13. Háború, hadsereg, militarizmus
Huntington, Samuel P.: A civilizációk összecsapása  in Kovács Zsuzsa és Németh Tamás (szerk.):Szeptember 11. értelmezések, elméletek, viták Balassi kiadó, 2002.huntington